Shibuya, part of Pulsen
Cramo förlänger samarbete med Pulsen Production

Cramos system bygger på stabil och tillgänglig IT-miljö

Cramo är ett av Europas största företag inom uthyrning av maskiner, utrustning och hyresrelaterade tjänster. Med cirka 300 hyresdepåer och 230 000 hyresobjekt är ett väl fungerande och tillgängligt IT-stöd hjärtat i verksamheten och en helt avgörande konkurrensfördel. Pulsen är sedan flera år tillbaka Cramos strategiska samarbetspartner och ansvarar för stora delar av IT-driften och plattformarna för IBM Power och Intel.

– Ett tillgängligt uthyrningssystem är kritiskt för vår verksamhet. En situation där våra kunder står utan utlovad utrustning eller maskiner får helt enkelt inte inträffa. Från IT-avdelningens perspektiv vill vi kunna lägga fokus på att vara innovativa och stötta verksamheten i att identifiera nya konkurrensfördelar, inte fastna i frågor som rör den löpande IT-driften. Här har Pulsen visat sig vara en mycket erfaren och pålitlig partner som avlastar i vardagen men också har god framåtblick, säger Maria Karlsson, Head of RUN på Group IT och Cramo Services.

 

– Att delta i affärsutveckling tillsammans med verksamheten och att kunna visa på effektiviseringar ställer krav på att IT är trovärdiga, framför allt genom att alltid leverera en stabil och tillgänglig IT-miljö, fortsätter Maria Karlsson.

 

Maria Karlsson på Cramo

Maria Karlsson, Head of RUN på Group IT, och Cramo Services. (FOTO: Cramo)

 

Bättre kostnadskontroll och ökad flexibilitet

– Utöver kraven på tillgänglighet är den främsta anledningen till att vi outsourcat driften av vårt affärssystem och kapacitetsdrift till Pulsen att vi får en bättre kostnadskontroll än tidigare. Vi blir mer flexibla och kan öka eller minska vår kapacitet vid behov och på så vis kostnadseffektivisera. Vi behöver heller inte lägga egen tid och resurser på vad som är standardiserad IT-drift utan kan fokusera och koncentrera oss på kärnverksamheten, affärskritiska applikationer och att delta i affärsutvecklande projekt. Det är också viktigt att inte bara kostnaderna får styra utan även förmågan att öka intäkterna med hjälp av IT, kommenterar Maria Karlsson.

 

– I dag fungerar Pulsen som en förlängd arm av vår egen IT-avdelning. Förutom att tillföra djup kompetens och stor erfarenhet inom IT-drift på IBM Power och Intel-plattformarna är de lyhörda, flexibla och engagerade i oss som kund.

 

IT-säkerhet kan inte överskattas

I takt med en ökad digitalisering och ett allt större IT-beroende har Cramo liksom de flesta andra verksamheter påverkats av säkerhetsaspekterna och riskerna för intrång och andra cyberhot.

– Vikten av en god informationssäkerhet och ett systematiskt arbete med IT-säkerhet kan i den tid vi lever i inte överskattas. Vi lägger därför stort fokus på olika analyser och att tekniskt förbättra vårt skydd på olika nivåer. Det handlar framförallt om olika tekniska säkerhetssystem och en kontinuerlig övervakning och logghantering. Att ha kontroll på behörigheter samt rutiner, processer och incidenter är också viktigt. Att arbeta med användarbeteende samt klassificering och prioritering av vår data är ytterligare exempel på viktiga säkerhetsfunktioner. Pulsen hjälper oss i delar av detta arbetet och tillför både teknisk kompetens och erfarenhet.


 

Cramos uthyrningssystem bygger på stabil och tillgänglig IT-miljö


Hybriddrift framtiden

På senare tid har Cramo tillsammans med Pulsen börjat utforska möjligheterna med molntjänsten Azure. Maria Karlsson kommenterar:


– Vi arbetar ständigt med att hitta flexibla och dynamiskt skalbara IT-lösningar där vi själva bestämmer på vilket sätt och hur mycket resurser vi vill använda. Där vill vi förstås följa teknikutvecklingen och hitta rätt driftslösning för respektive leverans. Vissa system och funktioner passar bäst i molnmiljö och andra i en miljö ”on-premise”. Därför kommer Cramo under överskådlig tid kombinera de två typerna av miljöer och arbeta med hybriddrift. Att i mindre skala börja använda Azure var ett naturligt steg för oss.


– I slutänden handlar allt vi gör om att ge kunderna som hyr våra maskiner, tjänster och lokaler en bra dag på jobbet. Vårt samarbete med Pulsen bidrar till att vi lyckas med det, avslutar Maria Karlsson.

KONTAKTA OSS

Besöksadress – huvudkontor

Nils Jakobsonsgatan 5, Borås

Postadress: Box 881, 501 15 Borås

KONTAKTA OSS

 

Besöksadress – huvudkontor

Nils Jakobsonsgatan 5, Borås

Postadress: Box 881, 501 15 Borås

Officiell Facebook-sida för Pulsen
Officiell LinkedIn-sida för Shibuya
Pressrum på MyNewsdesk för Pulsen