Shibuya, part of Pulsen

Georedundans mellan egna datacenter skapar ännu tryggare kunder

Pulsen Production förhindrar att kundernas drift påverkas av yttre katastrofer genom att ha egna datacenter placerade på olika geografiska orter. Skulle datacentren i Borås slås ut kickar istället Ulricehamn in, och vice versa. Detta är en viktig del i företagets långsiktiga strategi för en ständig förbättring av kundernas up-time. Pulsen sticker dessutom ut bland IT-leverantörerna genom att – helt i egen regi – driva egenbemannade datacenter för ännu tryggare hantering av kundernas data.

Stabil och säker IT-drift är avgörande för många av Pulsen Productions kunder. Bolaget har därför gått all-in kring redundans och driver två kompletta och fristående driftcenter i olika västsvenska städer. Med georedundans kan kunderna vara säkra på att deras affärskritiska IT-drift fortsätter som vanligt. Pulsens datacenter är dessutom bemannade med egen personal för säkrare hantering.


– Datacentren i Borås och Ulricehamn är åtskilda med närmare fyra mil men samtidigt sammankopplade på ett sådant vis att vi nu skapat en digital motorväg mellan städerna. Det ger i sin tur en ökad säkerhet för våra kunder i hela landet. Även om en av driftenheterna skulle drabbas av störningar kan kunderna vara säkra på att alltid ha tillgång till sina IT-system, säger Martin Hogmalm på Pulsen Production.


– Det här gör också att vi särskiljer oss från mindre aktörer som ofta har svårt att göra de investeringar som krävs för att uppnå den här graden av säkerhet. Här vill vi ta en ännu tydligare position som en långsiktig, stabil driftpartner.


Egna datacenter med full kontroll

En förutsättning för att skapa nödvändiga säkerhetsnivåer är att ha kontroll över alla led, vilket är svårt att åstadkomma när man delar datacenter med andra företag. Pulsen Production har därför valt att själva äga och sköta allt i de två datacentren från A till Ö. Det ger full kontroll över vilka som befinner sig i de ständigt bemannade lokalerna, och naturligtvis också möjlighet till mycket snabba åtgärder om något skulle hända i ett av datacentren.


Utöver att kundernas data och applikationer är säkert replikerade på respektive ort har varje plats flera möjligheter till elförsörjning, och flera olika sätt att koppla sig mot omvärlden och stamnätet. De stora satsningar Pulsen gjort kring detta syftar till en sak – att se till att kundernas affärer och verksamheter alltid ska vara online.


– Nu kan vi tillhandahålla en ännu högre redundans, där flera mils geografisk åtskildhet och bemannade driftenheter gör att vi kan erbjuda tjänster och en infrastruktur som matchar de hårdaste kraven på pålitlighet och tillgänglighet, avslutar Martin Hogmalm.

KONTAKTA OSS

Besöksadress – huvudkontor

Nils Jakobsonsgatan 5, Borås

Postadress: Box 881, 501 15 Borås

KONTAKTA OSS

 

Besöksadress – huvudkontor

Nils Jakobsonsgatan 5, Borås

Postadress: Box 881, 501 15 Borås

Officiell Facebook-sida för Pulsen
Officiell LinkedIn-sida för Shibuya
Pressrum på MyNewsdesk för Pulsen