Shibuya, part of Pulsen

Support hjälper till direkt när det händer - när som helst

Att drabbas av ett tekniskt fel är alltid problematiskt. Inträffar dessutom felet nattetid, när de flesta företag är sämre bemannade, kan följderna bli väldigt kostsamma. Att ha egen support med jourfunktioner, på hemmaplan eller placerad utomlands, är inte helt utan risk. Istället för att outsourca sin support utanför Sverige och försvåra processen för sina kunder, väljer Pulsen Production att vara på plats i Borås dygnet runt – alla dagar i veckan.

Pulsen Productions supporttjänst är ganska unik bland IT-bolag i Pulsens storlek. Istället för att outsourca supporten till utlandet till en låg kostnad med risk för bristande kvalitet som följd, har Pulsen valt att satsa på tjänsten. På huvudkontoret i Borås är alltid minst två personer på plats, dygnet runt – alla dagar i veckan, redo att hjälpa kunderna.


Samtalen kommer både från slutanvändare och IT-ansvariga, och berör allt från glömda lösenord till databaser med dålig prestanda. Supporten tar sig även an förändringsbegäran, som exempelvis upplägg av nya användare, utökning av kapacitet och andra typer av beställningar. Man slussar också vidare ärenden till specialisttekniker inom respektive område.


På Pulsen Productions support jobbar omkring 25 personer. Behovet från användare är stort och ökar hela tiden, och på supporten jobbar man med att ständigt förbättra First Call Resolution – att lösa kundens problem vid första samtalet.


Sparar tid och pengar


Tjänsten är ett sätt för många företag att avlasta den egna personalen, exempelvis utanför ordinarie kontorstid, på helger eller under semesterperioder. Med Pulsens support slipper företagen dessutom att själva ta den höga kostnaden för jour.

 

jag vill veta mer om Shibuyas support

Shibuya – en del av Pulsen

Shibuya skapades i mars 2020 genom samgåendet mellan Pulsen Production och Shibuya Crossing. Företaget är en av Sveriges främsta aktörer inom verksamhetskritisk IT.

Catarina Lindahl

KONTAKT

Christina Backlund

VD

Shibuya

KONTAKTA OSS

Besöksadress – huvudkontor

Nils Jakobsonsgatan 5, Borås

Postadress: Box 881, 501 15 Borås

KONTAKTA OSS

 

Besöksadress – huvudkontor

Nils Jakobsonsgatan 5, Borås

Postadress: Box 881, 501 15 Borås

Officiell Facebook-sida för Pulsen
Officiell LinkedIn-sida för Shibuya
Pressrum på MyNewsdesk för Pulsen