Shibuya, part of Pulsen

Återanvänd mjukvara ger många lagringsfördelar

En komplett lagringslösning där mjukvaran är nyckeln. Så kan IBM Software Defined Storage, SDS, sammanfattas.

Det är en lösning som är både snabbrörlig och flexibel att använda

Verksamheter hanterar dagligen stora datamängder och behöver lagringssystem som är enkla, kostnadseffektiva och minimerar risken att förlora data. IBM SDS uppfyller samtliga dessa kriterier. Systemet innebär att den fysiska lagringen skiljs från den logiska med hjälp av så kallad lagringsvirtualisering.


Tidigare var virtualisering knuten till specifika hårdvaror, men utvecklingen har gått framåt och är nu möjlig att göra i mjukvaran.

Det innebär att kunden kan återanvända sin mjukvara. Man uppdaterar den och behöver sedan endast köpa ny hårdvara, kanske vart tredje år, samt förlänga supporten.

Lennart Hjerpe, lösningsarkitekt på Shibuya

Hans erfarenhet är att lösningen passar alla typer av kunder och både små och stora företag. Den som bygger med IBM SDS får en lösning som tillåter flexibilitet och snabba förändringar i organisationen.

När det kommer nya applikationer och tjänster är det lätt att bygga ut, både kapacitets- och prestandamässigt. Det är mycket enklare än tidigare för kunden att anpassa sig efter marknaden och hänga med i ny teknik som molntjänster och annat.

Lennart Hjerpe

Tidigare skulle användaren själv ha koll på lagringen och analysera vilken data som behövdes flytta till billigare media. Med SDS sköts det automatiskt. Ytterligare en fördel är att IBM SDS går att installera på vilken standardhårdvara som helst.

jag vill veta mer...

KONTAKTA OSS

Besöksadress – huvudkontor

Nils Jakobsonsgatan 5, Borås

Postadress: Box 881, 501 15 Borås

KONTAKTA OSS

 

Besöksadress – huvudkontor

Nils Jakobsonsgatan 5, Borås

Postadress: Box 881, 501 15 Borås

Officiell Facebook-sida för Pulsen
Officiell LinkedIn-sida för Shibuya
Pressrum på MyNewsdesk för Pulsen